Chuyên mục
ĐÁNH GIÁ

3 phút tìm hiểu máy đóng gói trục vít

Trong lĩnh vực đóng gói có nhiều nguyên liệu khác nhau. Mỗi loại nguyên liệu cần một loại máy đóng gói phù hợp để đáp ứng được đặc trưng của nguyên liệu đó. Vậy máy đóng gói trục vít là gì? Ngày nay, việc ứng dụng máy đóng gói vào quy trình sản xuất khá […]

Chuyên mục
ĐÁNH GIÁ

Máy đóng gói những điều cần biết

Máy đóng gói là những máy hoàn thành các giai đoạn của quá trình đóng gói. Ví dụ: máy làm đầy, máy niêm phong, máy bao bọc, máy đóng đai, máy ghi nhãn và máy mã hóa. Trong thực tế, máy đóng gói có thể bao gồm nhiều bộ phận với chức năng riêng biệt, được […]